Page 7 - Katalog Wydawnictwo św Stanisława BM
P. 7

PRAWDZIWE HISTORIE

zapowiedź            BÓL STAJE SIĘ RADOŚCIĄ

                 OJCIEC PIO I NATUZZA EVOLO. DWIE HISTORIE ŻYCIA,
                 JEDNO PRZESŁANIE
                 Luciano Regolo

               Sylwetki dwojga pokornych ludzi, którzy szukali Boga we własnych
               doświadczeniach miłości i cierpienia. Dwa różne życia i wiele punktów
               wspólnych. Luciano Regolo, zestawia tych dwoje wybitnych przedstawi-
               cieli współczesnej duchowości, „wybranych i zesłanych przez Niebo” jako
               „wysłannicy Miłości” do dzisiejszych ludzi.
               Co może łączyć te dwie postacie, które żyją w różnych kontekstach zarów-
               no geograficznych (Apulia i Kalabria), jak i powołaniowych (kapłan i prosta
               świecka żona i mama)? Jednak Boże plany mogą przerastać „drogi” i „myśli”
               ludzi, dlatego przekonany o tym Luciano Regolo z wielką odwagą porywa
               się na to równoległe porównanie, z którego wydobywa pewnego rodzaju
               nić przewodnią, zdolną zharmonizować ich duchowości i ich doświadcze-
               nia egzystencjalne w jednym planie odkupieńczym Boga.

  STYGMATYCZKA        PŁAKAŁA                UKRYTA             ATAK SZATANA
  NATUZZA          KRWAWYMI                W UŚMIECHU
  EVOLO           ŁZAMI!                                 ŚLEDZTWO
                                    MISTYCZKA           W SPRAWIE
   Luciano Regolo       HISTORIA                I STYGMATYCZKA         ZABÓJSTWA
 Niesamowita historia życia   S T YG M AT YC Z K I          ALEXANDRINA          SIOSTRY MAINETTI
 Natuzzy Evolo, nazwanej    NATUZZY EVOLO             DA COSTA            Aleksandra
 „mistyczką z Paravati”.    Luciano Regolo             Gabriele Amorth        Zapotoczny

 s. 470, 150×215,      Wstrząsające świadectwo        Ojciec Gabriele Amorth,    Atak Szatana to historia siostry
 oprawa miękka        historii życia Natuzzy Evolo,     mariolog i znany egzorcysta,  Marii Laury Mainetti, która
               włoskiej mistyczki i stygma-      w barwny sposób przedstawia  została brutalnie zamordo-
     Cena: 44,90 zł   tyczki, opowiedziane słowami      postać i misję błogosławionej wana przez trzy nastolatki
               jej najbliższej przyjaciółki, Italii. Alexandriny Marii da Costy,  „z nienawiści do wiary”.
4                                  portugalskiej mistyczki.
               s. 214, 150×215,            s. 206, 140×210,        s. 114, 187×124,
               oprawa miękka             oprawa miękka         oprawa miękka

                   Cena: 34,90 zł             Cena: 24,90 zł         Cena: 19,90 zł
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12