Page 5 - Katalog Wydawnictwo św Stanisława BM
P. 5

PRAWDZIWE HISTORIE

                              CATERINA

                                        LIST DO CÓRKI. O MIŁOŚCI I ŻYCIU W CIENIU
                                        CIERPIENIA
                                        Antonio Socci
                                     W pierwszej książce o Caterinie, wydanej w 2010 roku, Antonio Socci
                                     opisał tragedię, która dotknęła jego 24-letnią córkę. Po ataku serca zapadła
                                     ona w śpiączkę. Wybudziła się z niej w styczniu 2011 roku, ale nigdy już nie
                                     powróciła do prawdziwej radości i pełni życia, jaką nacechowana była jej
                                     osobowość.
                                     Prezentowana publikacja: Caterina. List do córki. O miłości i życiu w cieniu
                                     cierpienia może być uważana za książkę dziękczynną między innymi za ty-
                                     siące listów, które Caterina otrzymywała od swoich przyjaciół, znajomych,
                                     bliskich i od zupełnie obcych ludzi przejętych cierpieniem tej niezwykłej
                                     młodej dziewczyny.
                                     Antonio Socci opisał w książce wszystko, czego nauczyła go cierpiąca
                                     córka. Na kartach tej książki oddał głos ludziom chorym, którzy na co dzień
                                     podejmują walkę z cierpieniem i jednocześnie skrywają w sobie nieznany
                                     świat swojej niezłomnej wiary.
                                     s. 244, 130×210, oprawa miękka

                                                  Cena: 29,90 zł

  ZAGUBIONY           RADOŚĆ DO            SIEDEMDZIESIĄTE         ODDANY
  CHŁOPIEC           SZPIKU KOŚCI          ÓSME PIĘTRO
                                                  Dick Hoyt, Don Yaeger
   Aher Arop Bol         PAMIĘTNIK CHOREJ        NIEWIDOMY          Niezwykle inspirująca opo-
 Historia sudańskiego chłopca,   MATKI              I PIES. PRAWDZIWA      wieść ojca o poświęceniu dla
 który dostaje się do obozu    Cecilia Poli          HISTORIA           niepełnosprawnego syna. Dick
 dla uchodźców w Panyido.    Opowieść o młodej, kochają-    Z 11 WRZEŚNIA        i Rick, tworząc drużynę Team
 Bez rodziców, ale wśród    cej taniec kobiecie, od dwóch                  Hoyt, biorą udział w licznych
 przyjaciół; dyskryminowany,  lat żonie i szczęśliwej matce,   Michael Hingson       maratonach i triathlonach
 ale nietracący nadziei, daje  która dowiaduje się, że jest    i Susy Flory         zjednując sobie kibiców na
 świadectwo niesłychanej siły  chora na groźną odmianę                     całym świecie.
 woli w poszukiwaniu życia,   białaczki.           Niezwykła opowieść o nie-
 rodziny i wykształcenia.                    widomym mężczyźnie i jego    s. 222, 140×210,
                s. 204, 140×210,        psie przewodniku, którzy    oprawa miękka
 s. 248, 140×210,        oprawa miękka          schodzili z siedemdziesiątego
 oprawa miękka                         ósmego piętra walącej się        Cena: 29,90 zł
                    Cena: 29,90 zł     wieży World Trade Center.
     Cena: 34,80 zł
                                s. 268, 145×205, oprawa miękka
2
                                    Cena: 29,90 zł
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10